Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 31.1.2021 56 250 diviakov. 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.1.2021

Kompletný prehľad v tabulkách aj grafoch nájdete TU

Zdroj: SPK