OVP Malacky
OVP Malacky
Zdroj: OPK SPZ Malacky

Viac informácii nájdete na OBLASTNÁ VÝSTAVA PSOV MALACKY