Medzi Osádkou a Lúčkami sa už pár dní potuluje tento Bavorský farbiar-pes.
Pomôžte nájsť majiteľa! 

Hľadá sa majiteľ tohto farbiara
Hľadá sa majiteľ tohto farbiara
Zdroj: facebook