Sieť oplôtkov považujú za jedinú účinnú možnosť, ako ochrániť jedľu a cenné listnáče pred odhryzom zverou a jediný prostriedok, ako sa môžu tieto dreviny v dostatočnom množstve rozšíriť aj do ostatných častí lesných porastov. Ani zvýšený odstrel zveri totiž nerieši problém obrovského rozsahu škôd, ktoré dokáže zver spôsobiť na mladých lesných kultúrach, najmä so zastúpením jedle a cenných listnáčov, pretože nie vo všetkých poľovných revíroch venujú regulácii počtu zveri dostatočnú pozornosť.

Oplôtok
Oplôtok
Zdroj: Jozef Marko

V tomto roku vybudovali lesníci z Pro Polula 8 kilometrov oplôtkov a vynaložili na tento účel 56 800 eur. Celkovo sa na území správ lesov Spišská Teplica, Spišské Bystré, Spišské Podhradie a Hranovnica nachádza 25 oplôtkov, ktoré chránia 33 hektárov mladých lesných kultúr.