Vyhovel tak žiadosti MČ, ktorá chce znížiť počet diviakov migrujúcich do obytných častí na Adlerovej ulici. Miestny úrad zároveň vyzýva na zvýšenú opatrnosť. „Poľovné združenie Lovena zintenzívnilo pohyb svojich členov v okolí Adlerovej ulice, kde okrem vytláčania diviačej zveri migrujúcej do obytných častí bude realizovať aj jej odstrel. Požiadali sme preto obyvateľov v oblasti Adlerovej ulice a jej okolia o zvýšenie ostražitosti vzhľadom na zvýšený pohyb poľovníkov v podvečerných a večerných hodinách,“ uviedol pre TASR starosta MČ Jozef Andrejčák.

(Pokračovanie na 2. strane)