So žiaľom v srdci oznamujeme priateľom a známym, že dňa 26.03.2021 nás vo veku 75 rokov navždy opustil dlhoročný člen Klubu chovateľov duričov František Kravčišin, ktorý bol aktívnym kynológom, rozhodcom z výkonu, poľovníckym hospodarom, bývalým členom ústredného výboru SPZ a skúšobným komisárom .
Posledná rozlúčka bude dňa 28.03.2021 o 13:00 v Kurimke.

František Kravčišin
František Kravčišin
Zdroj: .