Čo je to Mládež v horách
Mládež v horách (po anglicky Youth at the Top, skratka YaT) organizuje asociácia Alparc (Alpská sústava chránených území) a neziskovou organizáciou Educ´Alpes s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

Ide o medzinárodné podujatie s envirovýchovným konceptom, ktorého hlavným cieľom je vytrhnúť deti a mládež vo veku 6 až 26 rokov z virtuálneho sveta technológii a ukázať im čaro prírodného dedičstva bohatým zážitkovým programom.Hory potrebujú mladých ľudí, rovnako ako mladí ľudia potrebujú hory, aby nadobudli vzťah k prírode, dokázali si ju vážiť a chrániť a uvedomili si, že sme od nej závislí. Počas podujatia sa  symbolicky prekonávajú administratívne hranice a jazyková bariéra spojením krajín Álp a Karpát.

plagát
plagát
Zdroj: ŠOP SR

ZO SLOVENSKA ZA ŠTÁTNU OCHRANU PRÍRODY SR podujatie Mládež v horách organizuje Správa Pieninského národného parku v Červenom Kláštore, Správa Národného parku Malá Fatra  v Šútovskej doline a  Regionálne centrum ochrany prírody Prešov na Čergovských lúkach.

Zdroj: www.sopsr.sk