Samospráva Karlovej Vsi už na základe podnetov požiadala štátne i mestské lesy o riešenie zvýšeného výskytu diviačej zveri v katastri mestskej časti. „Situáciu budú riešiť individuálne odstrelom, ale zároveň požiadali o spoluprácu aj verejnosť,“ informuje mestská časť o reakcii lesníkov, ktorí žiadajú obyvateľov, aby v okrajových častiach sídlisk v dotyku s lesnými porastmi nenechávali zvyšky potravy. Upozorňujú najmä na lokality Kráľovej hory, Silvánskej i Púpavovej ulice a Líščieho údolia.
Množstvo podnetov o výskyte divej zveri v intraviláne na Donskej a Hargašovej ulici eviduje aj Záhorská Bystrica. „Miestny úrad vyzval poľovníkov na aplikovanie prirodzeného pachového koncentrátu, ktorý pôsobí približne osem týždňov. Zároveň mestská časť komunikuje s magistrátom hlavného mesta v oblasti osadenia výstražných tabúľ upozorňujúcich na zvýšený výskyt divej zveri na Hodonínskej ulici," informovala samospráva na sociálnej sieti.

(Pokračovanie na 2. strane)