Prezident Slovenskej poľovníckej komory - Ing. Tibor Lebocký, PhD.

Viceprezidentka SPK pre organizáciu riadenia poľovníctva - Ing. Zuzana Balandova

Viceprezident SPK pre správu zdrojov - Ing. Alojz Kaššák

Predseda dozornej rady SPK - Dana Vančúrová

Predseda disciplinárnej komisie SPK - JUDr. Michal Truban

Pokračovanie je na druhej strane.