Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory  v spolupráci s TV reláciou Halali pripravujú reportáž s názvom Čistá príroda = Čistý revír, ktorá je zameraná na činnosť poľovníkov v zbere odpadkov v poľovných revíroch.

Prosíme tých, ktorí takéto podujatie, brigádu, či akciu organizovali, aby nám zaslali svoje fotografie zo zberu odpadkov s informáciami:

Kedy, kde a ktoré PZ/PS  organizovalo takúto brigádu?
Koľko ľudí sa jej zúčastnilo?
Koľko a aký odpad sa vám podarilo pozbierať?

Fotografie za Vaše poľovnícke združenie, spoločnosť či organizáciu zasielajte na e-mail:

[email protected]

Tie PZ/PS, ktoré nám do 10.5.2019 pošlú fotografie odmeníme peknou knižkou Okamih cechu Hubertovho a DVD od TV relácie Halali.

Pomôžte nám budovať dobré meno poľovníctva a ukážme verejnosti, čo všetko dobré robíme pre ochranu životného prostredia!!!
Všetkým vopred ďakujeme.

Lesu a Lovu Zdar! 

plagát
plagát
Zdroj: Picasa

Zdroj: www.polovnickakomora.sk