Na východnom Slovensku ho realizuje Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko. Za toto občianske združenie informoval TASR Ján Gúgh. Projekt uskutočňuje v pohraničných oblastiach Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Nadväzuje na výsledky a skúsenosti projektu, v rámci ktorého boli už v minulosti identifikované ekologické koridory využívané medveďom v ukrajinsko-rumunskom pohraničí.

(Pokračovanie na 2. strane)