Okresné kolo KMPP
Okresné kolo KMPP
Zdroj: Ing. Pavol Hriadel

Zdroj: OPK Liptovský Mikuláš