Zbieraj, čo poznáš

Maj úctu k prírode a nenos zbytočne domov plný košík neznámych húb, z ktorých sa nakoniec môžu vykľuť huby nejedlé či jedovaté.