Neobmedzený zber húb bez špeciálnych pravidiel je bežnejší vo východoeurópskych krajinách. Pozor všaknapríklad v Chorvátsku, kde na hubárčenie potrebujete špeciálne povolenie a ešte je obmedzené jasne daným maximálnym množstvom zozbieraných húb na jedného človeka.

V západnej Európe sa obmedzenia najčastejšie týkajú povoleného množstva húb, ktoré si hubári smú z lesov odniesť. Napríklad v Luxembursku alebo Švajčiarsku je denný limit nastavený na jeden kilogram húb. Vo Švajčiarsku situáciu komplikujú aj špecifické pravidlá v jednotlivých kantónoch.