Konzumácia jedovatých plodov, rastlín a húb síce figuruje medzi príčinami otráv na posledných miestach, ale riziko nemožno podceňovať. Vždy sa treba riadiť pravidlom: Nekupujem a nejem, čo nepoznám, a nezbieram, čo nejem. Najčastejšia príčina otráv hubami je neznalosť a zámena druhov. Mimochodom, v štatistike úmrtí na potraviny nedominujú huby, ale otravy liekmi, pesticídmi a chemikáliami, drogami či skazenými jedlami.

Na Slovensku rastie približne 5-tisíc vyšších druhov húb. Z nich je asi 500 jedlých. Ostatné sú nejedlé pre tvrdosť, horkosť, zápach a iné nekulinárne vlastnosti. Asi stovka druhov je pre ľudské zdravie nebezpečná. Ak by ste omylom skonzumovali jedovatú hubu, alkoholu sa vyhnite, lebo urýchľuje uvoľňovanie toxických látok do krvného obehu. Prudká žalúdočná nevoľnosť po alkohole je známa aj pri konzumácii jedlého, veľmi chutného hnojníka atramentového. Jeho látky zablokujú odbúravanie alkoholu z ľudského organizmu.

Bežnú nevoľnosť môže spôsobiť aj veľké množstvo použitého tuku pri príprave ťažko stráviteľných jedál z húb, nedostatočná tepelná úprava alebo v niektorých prípadoch opakované zohrievanie hubových pokrmov. Zdravotné komplikácie či nepravú otravu môžu zapríčiniť aj čerstvé jedlé huby, ktoré sú v znečistenom prírodnom prostredí kontaminované nežiaducimi látkami. Alebo tiež zdravé huby, ktoré sa nepodarilo včas spracovať a boli znehodnotené nevhodným uskladnením.

Dvojníci

O existencii jedovatých „dvojníkov“ jedlých húb mnohí hubári netušia. Namiesto jedlej muchotrávky červenkastej sa tak v košíku môže ocitnúť napríklad nebezpečná muchotrávka tigrovaná či muchotrávka zelená. Azda najčastejšie si ľudia mýlia malé pečiarky ovčie, dakedy i šampiňóny, bedle či plávky, ale aj iné nerozvinuté plodnice práve s prudko jedovatou muchotrávkou zelenou, alebo tiež nazývanou hľuznatou, naším najzákernejším zabijakom. Bez urýchleného vypumpovania žalúdka a liečby doplatí na ňu životom 60 až 70 percent jej konzumentov. Ostatní sa stávajú dlhodobými rekonvalescentmi pre poruchy pečene. Zákernosť muchotrávky zelenej spočíva v tom, že prvé príznaky otravy, ktorými sú zvracanie a hnačky, sa ohlásia s oneskorením 6 až 24 hodín po konzumácii.

Pokračovanie na 2. strane