Tvrdia to vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV). TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Vedci zo SAV varujú pred ústupom pasienkárstva, ktoré mení lokality "postupujúcimi procesmi sukcesie a zarastania". Z výskumov SAV vyplýva, že mnohé zásahy človeka do krajiny nepriaznivo vplývajú na ekosystémy, ktoré huby vytvárajú. "Najviac sa lúčnym hubám darí v prostrediach, kde sa lúky tradične spásajú alebo kosia," dopĺňa SAV.

Hríbov je plno.
Hríbov je plno.
Zdroj: atf

"Analyzovali sme huby vyskytujúce sa v pôde, odobranej z výskumných plôch na strednom Slovensku a zistili sme, že ponechanie pasienkov 'napospas' výrazne ovplyvňuje zmenu zloženia spoločenstiev pôdnych húb," tvrdí Miroslav Caboň z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Podľa toho žiaden manažment krajiny a pôdy nikdy plne nenahradí tradičné spôsoby obhospodarovania, ako je pasenie alebo kosenie a tvorba sena.

Zdroj: TASR