Zbierajú sa iba klobúky, keďže hlúbiky sú príliš tuhé a ťažko stráviteľné. Rastú na živých a odumretých kmeňoch či pňoch listnatých, vzácne aj ihličnatých drevín. V zime sa najčastejšie stretávame s plamienkou zimnou (Flammulina velutipes), v starších atlasoch uvádzanou ako zamatovohlúbiková. Rastie na rozmanitom dreve, najviac na bukoch, brestoch, lipách, bazách a javoroch. Objaviť ju možno v lese, ale aj v mestských parkoch či pri frekventovaných cestách. Jej žltooranžový klobúk je za vlhkého počasia veľmi slizký. Má však takisto vyšľachtenú bielu varietu (Flammulina velutipes var. alba) s úplne suchým klobúkom...

Autor: Mgr. JÁN ČERVENKA

Viac sa dočítate v č. 1/2020 mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO