Nielen rastliny či živočíchy sú chránené, ale aj huby majú svoj zoznam. Popredný slovenský mykológ Vladimír Kunca z Technickej univerzity vo Zvolene tvrdí, že samotný zber húb nijako nevplýva na ich rast v budúcoročnej sezóne. Napriek tomu upozornil na to, že aj huby môžu mať z nášho častého chodenia do lesa stres, čo môže ovplyvniť ich rast.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Shutterstock

Zber húb je určite zdraviu veľmi prospešná aktivita a niečo také treba len podporiť. Je však dôležité, aby sa neporušovali určité pravidlá pri zbere plodníc, ktoré môžu ohroziť zdravie až život. Zber plodníc húb vo všeobecnosti nevplýva na ich budúcoročný rast. Je ovplyvnený hlavne klimatickými podmienkami a zásahmi človeka na lokalite, uvádza sa na dobrenoviny.sk

Samozrejme, ide hlavne o intenzívny pohyb v lese, čo môže spôsobiť poškodzovanie mycélia alebo zhutňovanie pôdy. V určitých úsekoch lesa sa to môže vyskytnúť hlavne pri jeho intenzívnych návštevách – ak desiatka ľudí prejde počas niekoľkých dní po tom istom mieste. Pri hube, ako živom organizme, to môže vyvolať niečo ako stres, čo sa môže prejaviť tým, že buď sa cez podhubie presunie na iné miesto alebo jednoducho uhynie.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Peter Korček

Oveľa horším vplyvom je však rozhrabávanie opadu a povrchu pôdy, čo môže spôsobiť presúšanie pôdy a podobnú reakciu. Na Slovensku máme už 20 rokov platný zoznam chránených druhov húb. Je v ňom uvedených 70 druhov, s pokutou za poškodenie alebo zber jednej plodnice od 23 do 115 Euro.

V zozname prevažujú paradoxne hríby, ktoré my mykológovia a mykologický nadšenci nazývame aj ako „farebné druhy hríbov“, teda vyzerajú hlavne z pohľadu farby trocha inak ako „dubáky“.Sú tam však väčšinou druhy, ktoré bežný hubár nemá veľmi šancu stretnúť, ako druhy typické pre pralesy, rašeliniská alebo stepy.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Shutterstock

Sú však medzi nimi aj jedlé druhy, niektoré často zbierané ako niektoré farebné druhy hríbov alebo ako muchotrávka cisárska, uvádza sa na dobrenoviny.sk.  .Okrem niekoľkých sporných druhov húb je hlavne dôležité, aby sa principiálne nechránili plodnice húb, ako je tomu stále teraz, ale lokality, biotopy, časti krajiny, s ich výskytom.

Pokutovať niekoho za zber plodníc je menej dôležité a často málo účinné z pohľadu výskytu a prežitia väčšiny húb.V prvom rade, na konzum zbierame len plodnice, ktoré bezpečne vieme určiť. Vyhýbame sa starým, mäkkým plodniciam, teda ich nezbierame. V nich už často prebiehajú rozkladné procesy, ktoré môžu produkovať rôzne toxíny a spôsobiť ľahké otravy. Plodnice je najlepšie vyberať zo substrátu celé.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Shutterstock

V prvom rade, na báze hlúbika sa môžu vyskytovať kľúčové znaky pre určenie hub. Na druhej strane, však nie je dokázané, žeby ich odrezávanie malo nejaký negatívny vplyv. Avšak, tak ako sa plodnice húb prirovnávajú k jablkám na strome, tak aj tie zbierame aj so stopkou a neodrezávame ich. Plodnice očistené od substrátu, hlavne pôdy, ukladáme najlepšie do košíka.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: archív

Prijateľná je čiastočne aj plátenná taška, ale tam už dochádza k zmene tvaru plodníc. Ich ukladanie do iných tašiek alebo nádob môže byť len na veľmi krátky čas transportu, aby prípadne nedošlo hlavne k ich zapareniu, kedy sa aj jedlé huby stávajú jedovatými. Plodnice húb sa snažíme čo najskôr spracovať.

Zdroj: www.dobrenoviny.sk