Nie príliš skúsení hubári bývajú často nedôverčiví voči bedliam (Macrolepiota) menšieho vzrastu. Obavy, že ide o bedličky (Lepiota), ktorých je veľa jedovatých druhov, však často nie sú opodstatnené. Pri opatrnosti sa dajú pomerne ľahko odlíšiť.

Bedle, na rozdiel od bedličiek, majú na hlúbiku posuvný prsteň, ktorý sa dá takmer vždy ľahko oddeliť. Bedličky majú prsteň prirastený a nedá sa posunúť ani oddeliť bez zdeformovania. Klobúky majú priemer len vzácne väčší ako desať centimetrov, dosahuje ju väčšinou len bedlička ostrošupinatá (Echinoderma asperum), ktorá má prsteň veľmi jemný a tenko blanitý.

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 10/2017