Ako vznikol nápad?

„V prvom rade chcem opraviť pojem, ktorý používajú ľudia v súvislosti s naším vynálezom nesprávne - prvotným zámerom nie je pasívna navigácia! TuLiMark, teda turistická svetelná značka je vyvíjaná tak, aby sa pri znížení viditeľnosti aktivovala len na dobu nastavenú pre každú trasu tak, aby turista došiel k najbližšiemu cieľovému bodu,“ tvrdí docent Tauš. Myšlienka vznikla pri výskume možností osvetlenia Slavošovského tunela pomocou obnoviteľných zdrojov energie, ktorý si od nás vyžiadala obec. Pri meraniach v absolútnej tme skrsla prvá myšlienka, prečo nevyužiť takýto princíp aj v prírode. „S myšlienkou sme sa pohrávali v podstate okrajovo, nakopol nás až článok v médiách o počte nešťastí vo Vysokých Tatrách, spôsobených aj zníženou viditeľnosťou. Začali sme preto trochu pátrať, informovať sa a vysvitlo, že približne 20 % výjazdov Horskej záchrannej služby bolo uskutočnených v dôsledku zníženej viditeľnosti, kedy turisti zišli z trasy a zablúdili. Kuriózny, ale skutočný prípad nastal, keď turisti alarmovali HZS s odôvodnením, že sa stratili a nevidia na chodník. Pri záchrannej akcii našli turistov len niekoľko sto metrov od turistickej chaty,“ prezradil Peter Tauš. Jedným z hlavných podnetov vzniku projektu boli analýzy z výjazdov horskej služby, z ktorých vyplynulo, že za sledované obdobie (6 mesiacov) bolo v dôsledku zníženej viditeľnosti v horskom teréne ohrozených viac ako 30 životov, pričom do záchranných akcií boli zapojené desiatky záchranárov a množstvo záchranárskej techniky. Aj v prípadoch so šťastným koncom predstavujú takéto situácie riziko nielen pre turistov, ale aj samotných záchranárov.

Ako to funguje?

TuLiMark pozostáva zo zdroja elektriny - fotovoltaického článku, akumulátora, svietidla integrovaného do tela v tvare a farbách turistickej značky tak, aby svietila farebná časť značky. Aj keď pojem svietila tiež nie je presný. Súčasťou technológie je totiž aj procesor umožňujúci naprogramovať značku tak, aby upozorňovala len blikaním v určitých nastaviteľných intervaloch. Výsledkom je zníženie svetelného smogu a zlepšenie energetických parametrov technológie, čiže značka spotrebuje menej elektriny.

Zver je tiež v bezpečí

Spomenutý svetelný smog bol hlavnou výčitkou zástupcov národných parkov a HZS, s ktorými vynálezcovia ich zámer konzultovali. Jedným z opatrení je spomínané prerušované svietenie, dôležitým opatrením je taktiež nastavenie dĺžky aktivácie značky pre každú trasu. To znamená, že značka nebude svietiť celú noc, ako sa to často nesprávne interpretuje. V súčasnosti je vymyslený inovatívny spôsob, ktorého podstatou je maximálna eliminácia negatívneho vplyvu na faunu našich hôr. Práve je vo fáze podávania patentu, zverejnený bude hneď. po jeho udelení.

Úspešní aj vďaka programu OpenMaker

Docent Tauš a jeho tím sa v roku 2017 so svojím vynálezom zapojili do projektu OpenMaker, v ktorom sa im podarilo uspieť a v konkurencii 51 inovatívnych projektov sa dostali medzi TOP 5. Každý z piatich víťazných projektov získal finančnú podporu 20.000 € a 9-mesačný mentoring, ktorý im pomôže pri etablovaní sa na trhu. „Práve rok 2018 bol pre nás prelomový, nakoľko v ňom prebiehala realizácia projektu OpenMaker, ktorého výsledkom sú prvé funkčné prototypy vynálezu. Vďaka patrí aj všetkým ľuďom z Centire s.r.o., ktorí tento projekt na Slovensku zastrešovali, za ich podporu v oblasti školení a programov na získanie a zlepšenie podnikateľských zručností a tvorby biznis plánov,“ povedal Tauš.