VIDEO (2016): 10 najväčších hríbov na planéte, zoznam sa každoročne mení

Trápi ho to rovnako ako ostatných milovníkov prírody, pre ktorých huby nie sú len sústa, ale vnímajú ich ako dôležitú súčasť biodiverzity: „Je prirodzené, že huby nám prinášajú radosť za stolom, keď sa vďaka nim tešíme z chutného jedla. Lenže okrem dubákov, kozákov, suchohríbov či kuriatok, ktoré ľudia spoľahlivo identifikujú, často nachádzam ostatné druhy zo zeme vykopnuté, vyvrátené, rozsekané,“ konštatuje podráždene.

Ničitelia podhubí doslova tunelujú les. Veď huby na povrchu zbierame práve vďaka ich zložitému podhubiu pod zemou, kde sídli akoby nervová a distribučná sústava dôležitá pre všetky porasty.

„Ak hubár nerozlišuje viaceré druhy, musí ich ponechať na mieste, aby neporušené ďalej prinášali koreňovej sústave lesa úžitok vďaka transportu živín pri rozkladných procesoch,“ uzatvára náš čitateľ.

Nie je sám, kto apeluje na etiku hubárčenia, zatracuje hubárske koristníctvo, plienenie nálezísk. Spolu s ním vyzývame na zber primeraného množstva húb a ochranu jedlých i nejedlých či menej známych druhov.

BOHATÚ ZÁSOBU FOTOÚLOVKOV JEDLÝCH AJ JEDOVATÝCH HÚB NÁJDETE - TU