Nález neznámej huby, najmä ak rastie vo veľkom množstve, podnecuje hubára využiť všetky dostupné prostriedky na jej identifikáciu. Veď čo ak je náhodou jedlá? Nebude škoda nechať tento krásny trs napospas prírode či nebodaj iným hubárom?

Ak nálezca nechce svoje vedomostné medzery ukazovať na verejnosti, využije možnosť poradiť sa s okoloidúcim hubárom, so susedmi či priateľmi, alebo sa pokúsi určiť nález svojpomocne, s použitím atlasu húb. Mnohí hľadajú odpovede na sociálnych sieťach, kde sa to hemží i kadejakými pseudoodborníkmi. Čoraz populárnejšie sú takisto rôzne aplikácie na určovanie húb v mobilnom telefóne. Hoci môžu byť sčasti využiteľné aspoň na približnú orientáciu, občas vypáli takéto určovani úsmevne. Stačí telefónom naskenovať kefu z toalety a keď ju aplikácia určí napríklad ako bedľu vysokú v mladom štádiu, hneď je na piatkovom večierku o zábavu postarané.

Odborníci k dispozícii

Najideálnejšie je predsa len zájsť do najbližšej hubárskej poradne. Podaktorí však prinesú ukázať namiesto neznámej huby jej fotku. Určovanie huby napríklad len na základe snímky klobúka zhora je náročné a nie príliš spoľahlivé. Oveľa lepšie vyhliadky na správnu identifikáciu ponúkajú fotografie plodníc z hornej i spodnej strany a ideálne ešte ich pozdĺžneho rezu. No stále sa možno spoliehať len na zrak. Bezradný hubár by mal preto doplniť informácie o ďalších určovacích znakoch, akými sú vôňa, slizkosť klobúka, farebné zmeny v dužine, ktoré nemusia byť zachytené na fotografii, či chuť.

Nevhodným spôsobom identifikácie húb je ich určovanie cez telefón. Informácia, že to bolo hnedé a asi desaťcentimetrové, môže aj u experta vyvolať najrozmanitejšie predstavy. Ak pýtajúci sa nevie odpovedať na doplňujúce otázky, zväčša takéto určovanie zostane len v rovine odhadov či dohadov. Zvlášť nešťastné to môže byť pri identifikácii huby, ktorou sa niekto otrávil. Vždy je dôležité mať neznáme plodnice k dispozícii, aby sa dali určiť aj dodatočne, hoci len v suchom stave s použitím mikroskopu. Spomienky na huby z lesa, ku ktorým neexistuje hmotný doklad, môžu byť skresľujúce.

Zážitky z poradne

Stáva sa, že do hubárskej poradne príde návštevník s košíkom plným neznámych húb a žiada vytriediť z nich len tie jedlé. Hubári často protestujú, že huba sa nepodobá na tú v atlase, alebo žiadajú odborníkov, aby nájdené jedovaté huby prehlásili za jedlé. Možno sa niektorí z nich spoznajú v tomto príspevku.