Zvyčajne na prelome apríla a májane prepukne zber chutných smrčkov. Vtedy, akoby nepovšimnuté pod vrstvou tlejúceho minuloročného dubového lístia, striehnu aj statné plodnice ušiaka obrovského (Gyromitra gigas). Ich zvráskavené plodnice dorastajú do gigantických rozmerov a pripomínajú mozog.

Ušiak zväzkovitý
Ušiak zväzkovitý
Zdroj: Peter Štefanovie

Gyromitrín

Je nestabilný jed karcinogénnymi vlastnosťami. V rôznej miere sa vyskytuje u viacerých druhov ušiakov. Pôsobí najmä na tráviacu a nervovú sústavu. Vedecký druhový názov jedovatého ušiaka obyčajného (Gyromitra esculenta), „esculentus“ v preklade jedlý, je mätúci. Pomenovanie pre gyromitrín vymyslel už v roku 1 800 mykológ Christian Hendrik Persoon. Ešte netušil, akou zákernou hubou sa zaoberá. Ak sa napriek tomu dožil pomerne vysokého veku, buď hubu netestoval na sebe, alebo ušiaky obrovské s povesťou dočista nejedlých húb, treba rehabilitovať.

Plné košíky

Hubári ušiaky obrovské vždy radi konzumovali a zbierali vo veľkom. Aj preto, že nimi rýchlo zaplnili svoje koše, batohy a noše. Nezriedka organizovali kolektívne zbery. No u dnešných zberačov nie sú tieto druhy také obľúbené. Ušiaky obrovské dokonca podozrievajú, že sú nejedlé, dokonca škodlivé. Prečo?

ušiak obyčajný
ušiak obyčajný
Zdroj: Jaroslav Slašťan

Opatrnosť

Obavy zrejme pramenia z novej hubárskej literatúry, ktorá ušiaky obrovské z opatrnosti zaraďuje k sporným druhom. Nie preto, že obsahujú škodlivé látky, ale pre veľkú podobnosť s ušiakom obyčajným (Gyromitra esculenta), rastúcim v ihličnatých lesoch. Už pred desaťročiami vedci izolovali z tohto druhu gyromitrín. Táto látka, zrejme v závislosti od jej koncentrácie, môže zodpovedať za ťažké otravy organizmu. Aby sme ušiakom obyčajným príliš nekrivdili, treba povedať, že v našej štatistike nahlásených otráv hubami takmer neevidujeme prípady zapríčinené gyromitrínom. Lenže stále nedoriešeným problémom je mechanizmus otravy, ktorú huba naozaj spôsobuje.

Určite nie je v poriadku navádzanie hubárov, aby tieto druhy zberali a konzumovali. Napriek výstrahám a osvete sa však u nás tieto ušiaky možno občas zbierajú. Ktovie. A v niektorých krajinách sa dokonca priemyselne spracovávajú.

Zámeny

Odborná nedôverčivosť voči jedlým ušiakom obrovským zrejme pramení z toho, že v zmiešaných lesoch môžu rásť popri jedovatých ušiakoch obyčajných. Pri výskyte oboch druhov na jednom mieste ľahko príde k ich zámene. Takže jarná fóbia pokračuje a hubári pri zberoch musia byť obozretní.