Poukazuje pritom na incidenty, keď bolo pre prítomnosť ľudí nutné prerušiť ostré streľby. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Pavol Remiaš

Od doby vyhlásenia núdzového stavu platí podľa zákona na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť dočasný zákaz vstupu. Priestory sa uzatvárajú aj z bezpečnostných dôvodov. "Ide napríklad o ostré streľby, testy munície, trhavín a podobné činnosti, pri ktorých bezprostredne hrozí prítomným nepovolaným osobám vážne ohrozenie života a zdravia," vysvetľuje hovorkyňa.

Jeseň praje nielen vychádzkam v lese, ale aj úspešnej hubačke.
Jeseň praje nielen vychádzkam v lese, ale aj úspešnej hubačke.
Zdroj: kai

Napriek bezpečnostným rizikám sa Vojenská polícia v praxi často stretáva s nerešpektovaním zákazu. Ako príklad uvádza októbrové prípady, keď sa museli prerušiť až ukončiť ostré streľby či streľby delostreleckou muníciou. V dopadovej ploche sa totiž vyskytovali neoprávnené osoby - hubári, často celé rodiny aj s deťmi. Pre prítomnosť cudzích osôb museli len sekundy pred výbuchom zastaviť aj činnosť pri trhacích prácach, čo predstavuje riziko pre návštevníkov i personál.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Shutterstock

"Takouto hrubou nezodpovednosťou dochádza nielen k ohrozeniu života a zdravia, ale tiež k škodám na majetku, nakoľko ide o veľmi špecifické odborné a z finančného hľadiska vysoko nákladové činnosti za použitia množstva odborného personálu a techniky, pretože táto činnosť sa musí opätovne vykonať v inom termíne," zdôrazňuje Vojenská polícia.

Komplikácie spôsobuje tiež neoprávnený vjazd a parkovanie civilných vozidiel v priestoroch vojenských obvodov. Zablokované cesty totiž znemožňujú prejazd lesných strojov a tak aj lesné práce.

Ilustračné video: PaR

Prvého novembra nahlásili vo vojenskom obvode aj nezvestnú osobu. Išlo o rodinu hubárov, od ktorých sa uvedená osoba odpojila a stratila v priestore vojenského obvodu. Situácia si vyžiadala nasadenie šiestich policajtov, štyroch hasičov a štyroch príslušníkov Vojenskej polície.