Posledných mohykánov spomedzi letných húb nájdeme na vyhriatych svahoch s vápencovým podložím. Kým na žulových svahoch sú spravidla kyslé pôdy a teda aj druhy viazané na kyslé prostredie, v oblastiach vápencovej flóry sa vyskytujú huby vyhľadávajúce zásadité pôdy. Medzi ne patria rôzne druhy našich „farebných“ hríbov, napríklad hríb satanský (Rubroboletus satanas) či jemu podobný hríb purpurový (Rubroboletus rhodoxanthus), jedovaté huby vyskytujúce sa len v teplejších oblastiach Slovenska.

V chladnejších, horských oblastiach je hubou s charakteristickým výskytom na miestach so zásaditou hodnotou pH napríklad rôsolovec červený (Guepinia helvelloides). V prípade, že sa vám ho podarí nájsť, skúste ho ochutnať zasurova, posypaný cukrom. Vraj je to lahôdka.

Čo zbierať v listnatých lesoch? Viac na nasledujúcej strane