Databáza GlobalFungi pokrýva všetky suchozemské oblasti sveta, 30 vedcov na nej pracovalo tri roky. O databáze vyšiel článok v časopise Scientific Data. Ľudia môžu s jej pomocou hľadať, kde sú rozšírené jednotlivé druhy a rody húb. „Pri konkrétnom druhu alebo rode sa potom zobrazia environmentálne parametre, ktoré charakterizujú miesta výskytu. Študovať možno aj zloženie celých spoločenstiev v konkrétnych lokalitách,“ uviedol Petr Baldrian, ktorý vedie Laboratórium environmentálnej mikrobiológie.

(Pokračovanie na 2. strane)