Mnohí hubári sú presvedčení, že ak vyberú zo zeme celé plodnice, aj s koreňom, poškodia tak podhubie. Nie. Veď podhubie je jeden veľký organizmus, ktorý sa rozprestiera v pôde na rozsiahlej ploche, teda ak ho poškodíme na jednom konci, nič sa nemôže stať a nabudúce nájdeme huby vedľa, alebo na opačnom konci. Možno to prirovnať napríklad k jabloni. Ak jej odlomíte halúzku, jej celkovú úrodu to neovplyvní. Podobne, ak odhryznete kúsok z plesňového syra, bude zrieť ďalej. Prirovnaní môžeme nájsť viac.  Najvhodnejšie je teda plodnice vyberať zo zeme celé. Pretože iba tak môžete detailne preskúmať a odlíšiť všetky rozlišovacie znaky vrátane koreňa, spodnej časti hlúbika. Ak by ste v zemi nechali bázu  hlúbika muchotrávky zelenej v domnienke, že je to pečiarka, malo by to tragické následky.

Spracoval: pef