OPK Pezinok v spolupráci s PZ Topoľ Budmerice, PS Lindava a Lesy SR odštepný závod Smolenice usporiadali 3.-4.augusta 2019 Pohár Mariána Koriča – LSS a ŠVP.

Povestná šťastná sedmička sa pre všetky organizácie a vodičov doslovne naplnila. Účasť 23 stavačov prihlásených na LSS a ŠVP a 8 retrieverov ktorý absolvovali svoje Klubové špeciálne skúšky z vodnej práce s udeľovaním titulov bol ráno potešiteľným pohľadom na prítomných vodičov s ich štvornohými jedincami pri zahájení.

POHÁR  MARIÁNA  KORIČA VII. ročník
POHÁR MARIÁNA KORIČA VII. ročník
Zdroj: Archív OPK Pezinok

Za zmienku stojí spomenúť osobnosti Slovenskej kynológie ktorí sa zúčastnili športového dvojdňového zápolenia ako je p. Banás Oto st., Banás Ladislav st., Kolenič Ján, Krajčovič Dušan, MVDr. Debrovský Jarolím účasť vodiča z Maďarska p.Kenderecyho Balazsa ktorý predvádzal veľmi pekného a úspešného chovného NDrS a ďalších nemenovaných vodičov ktorí svojím športovým vystupovaním prispeli ku zdarnému priebehu uvedenej súťaže. Zastúpenie štartujúcich stavačov v rámci plemennej skladby bolo nasledovné: 8 ks NKS , 5 ks MKS, 4 ks  SHS , 3 ks WKS  a 3 ks NDrS.