Zaujímavá štúdia

Ukazuje sa, že psy nie sú len verní spoločníci, ale aj zúriví ochrancovia. Jedna štúdia uskutočnená v Japonsku objasnila, ako ďaleko sú psy schopné zájsť, aby bránili ľudí, ktorých milujú.

Aggressive,Dog,Shows,Dangerous,Teeth.,German,Sheperd,Attack.,Head,Detail
Zdroj: Shutterstock

Na tento účel vedci rozdelili 18 psov a ich majiteľov do troch skupín. Každý pes bol tichým svedkom scenára, do ktorého bol zapojený jeho majiteľ a dvaja cudzí ľudia. Prvá skupina videla, ako ich majiteľ žiada o pomoc pri otváraní škatule, ale jeden z cudzích ľudí hrubo odmietol. V druhej skupine majiteľ požiadal o pomoc jedného z cudzincov a ten mu ochotne pomohol. V kontrolnej skupine sa majiteľ neangažoval ani u jedného z cudzincov.

Po týchto interakciách obaja cudzinci v každej skupine ponúkli psovi pochúťku. Výsledok bol zaujímavý: Psy v prvej skupine sa v drvivej väčšine rozhodli ignorovať neochotného cudzinca a prijali pochúťku len od druhého, neutrálneho cudzinca. V ostatných situáciách, keď majiteľ nebol odstrčený, psy nepreukázali žiadne preferencie a k obom cudzím ľuďom sa správali rovnako ako k potenciálnym rozdávateľom pamlskov.

Aj psy vedia robiť úsudky o ľuďoch

Čo tento zaujímavý objav znamená okrem toho, že potvrdzuje, že pes vám skutočne kryje chrbát? Podľa Kazua Fujitu, vedúceho výskumníka a profesora porovnávacieho poznávania na Kjótskej univerzite, to znamená, že psy majú schopnosť robiť sociálne a emocionálne úsudky o ľuďoch, aj keď z toho nemajú priamy osobný prospech (v tomto prípade jedlo). Fujita vysvetlil: „Táto schopnosť je jedným z kľúčových faktorov pri budovaní vysoko kooperatívnej spoločnosti a táto štúdia ukazuje, že psy majú túto schopnosť spoločnú s ľuďmi.”