Možno za to môže útlm spoločenského života spôsobený prítomnosťou nákazy COVID - 19. Pravdepodobnejší je ale efekt, že osvetové pôsobenie a rozvíjanie medzinárodných vzťahov, odbornosť, objektívnosť a sebakritika sa stávajú zreteľnými aj v našom klube, teda v KCHAJD pri SPZ. Bezpochyby výrazne pomohlo uverejnenie môjho názoru v magazíne PaR, že daxle sa apriori nevystavujú. Preukázateľne toto oslovilo aj menej aktívnych klubistov aj majiteľov starších jedincov, aby prišli a tieto predstavili, je nutné ale  podotknúť, že aj uspeli.

Logo klubu
Logo klubu
Zdroj: KCHAJD

Hneď na úvod sa KCHAJD prejavil ako klub moderný organizovaný plauzibilný a ekologický. Pre vypísanie, evidenciu prihlasovania na výstavy a bonitácie nám už rok prináša efektivitu a organizačno-ekonomické bonusy online systému poskytovaný SPZ. Naši vystavovatelia na tento systém bez väčších problémov nabehli, a výhody jeho využivania si spoločne užívame. Ochrana prírody a ekológia je cieľom daným stanovami klubu. Nepotrebujeme parížsku ani iné následné ekologické konferencie. KCHAJD je klubom moderným, sledujeme trendy vo výstavníctve a naskočili sme na zdieľanie predvýstavných a výstavných katalógov elektronicky. Účastníci podujatia uvedené ocenili, je doba, kedy vlastne všetci bezproblémov pracujeme s múdrimi telefónami.

KV Lednické Rovne 29.8.2020 BOB
KV Lednické Rovne 29.8.2020 BOB
Zdroj: archív klubu

Termín "ubaviť sa k smrti" skutočne existuje. Vnímali sme jeho prítomnosť pri organizácii tohoto na naše pomery megalomanského podujatia. Doba je agresívna, ponúka bezpočetné na možnosti konzumu a užívania si, ale málokto je ochotný aktívne pracovne prispieť. Napriek tomu, úroveň technicko - organizačné zabezpečenie a odbornosť podujatia konaného v luxusnom areáli boli na vysokej úrovni.

KV Lednické Rovne 29.8.2020  BOS
KV Lednické Rovne 29.8.2020 BOS
Zdroj: archív klubu

Predvedených vo výstavnom kruhu bolo skutočne 48 jedincov plemena AJD (25 psov a 23 sučiek): 9 pricestovalo z Poľska, 7 z Česka a 32 Slovenských, čo reprezentuje presne 1/3 zahraničných účastníkov. Z iného uhla pohľadu bolo predstavených 29 jedincov pochádzajúcich zo slovenských chovateľských staníc a 19 zo zahraničných chovateľských staníc. Doteraz rekordná účasť na tradičnej klubovej výstave vo Svätom Antone bola 32 jedincov a 22 na bonitáciu, mali sme dvoch rozhodcov v 2och výstavných kruhoch a dve bonitačné komisie.
Klubovú výstavu v Lednických rovniach vieme štatisticky zhodnotiť nasledovne: známku výborná / výborný obdržalo 31 jedincov, 14 jedincov s veľmi dobrou, 1 sučka neobstála z dôvodu typovej slabosti a skríženého zhryzu, a dva jedince sa nedali posúdiť - jeden pes nastúpil neposúditeľný v pohybe pre zranenie prednej končatiny a jednej sučke nebolo možné posúdiť chrup.

KV Lednické Rovne 29.8.2020
KV Lednické Rovne 29.8.2020
Zdroj: archív klubu

Zaujímavé je, že práve táto sučka v následnom bonitačnom hodnotení, ktoré prebiehalo podvečer, obdržala výbornú a 392 bodov z maximálnych 400 bodov. Škoda, predpokladám, že s hodnotením BOB by sa vystavovateľovi odchádzalo z klubového podujatia veselšie. Poučme sa všetci, nepodceňujme prípravu na výstavnícke podujatia ani svoju, ani svojich zverencov. Mrzí ma, že znova boli vo zvýšenej miere predstavené jedince so svetlým sfarbením očnej dúhovky, a mrzí ma aj predvedenie palety menej typických jedincov vo farbe čierna s pálením. Osobne nedobre znášam opakované chyby a na tomto mieste upozorňujem chovateľov aby pri výbere chovného páru, uvedené zvážili!

KV Lednické Rovne 29.8.2020
KV Lednické Rovne 29.8.2020
Zdroj: archív klubu

Blahoželám všetkým, čo svoje psy predviedli, víťazom tried, kandidátom na národného šampióna krásy / šampióna krásy mladých, majiteľovi sučky, ktorá bola hodnotená ako Junior BOB a majiteľom jedincov ocenených BOB a BOS a osobne veľmi ďakujem a cením si predvedenie nádherného psa v triede veteránov, ktorý pricestoval z Poľska.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, všetkým ktorí podujatie podporili, či už ústredným kynologickým organizáciám SKJ a SPZ, ale aj lokálnym poľovníckym organizáciám,  sponzorom, účastníkom, členom organizačného tímu ako aj návštevníkom podujatia. Ďakujem, že som toto podujatie smela posúdiť, ďakujem, že ste v takom hojnom počte prišli práve na moje posúdenie.

Výsledky klubovej výstavy aj bonitácie nájdete TU!

Petra Vlček