Welsh Springer Spaniel

Na Slovensko priviezol prvé šteňa pán Jozef Brunovký z Bratislavy v roku 1973 a bol to Ito des Zigomars, narodený 12.6.1973 zapísaný v SPKP ako č. 7 – otcom bol Plattburn Picasso, matkou Unela des Fretillants. Jedným z tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj tohto plemena na Slovensku, bol okrem iných pán Albín Luknár, spomenula Viera Janeková na kchps.sk/.  Svoju dôležitosť u wss zohráva aj temperament. Temperament u wss je alfou a omegou. Tak ako u človeka opovrhujeme krásou, ktorá je len povrchná, tak aj v psom svete považujeme krásu bez temperamentu za bezcennú.

Welsh Springer Spaniel
Welsh Springer Spaniel
Zdroj: Marianna Rajská

Vrtenie chvostom a veselý prejav je u neho normálny žiadaný prejav, ako je to už spomenuté, ale žiada sa mi táto jeho tak charakteristická črta  zdôrazniť. Tento pes  je pohyblivý, energický a pracovitý, mimoriadne vytrvalý, schopný neúnavne pracovať veľa hodín aj v ťažkom teréne za nepriaznivého počasia.Po práci vonku chce v dome svojho pána byť zúčastnený na dianí a prinajmenšom „citiť nohu svojho majiteľa“. Tento vetroplach vonku sa mení na milého „papučového psa“, ktorý sa chce na všetkom podieľať a po skončenej práci che si s potešením poležať . Je veľmi naviazaný na svojich majiteľov.