Tento krát to boli farbiarske skúšky stavačov, farbiarske skúšky malých plemien a lesné skúšky malých plemien. Pripravenosť skúšok a najmä psov bola naozaj na vysokej úrovni. Prinášame vám fotografie a videá ktoré zachytávajú nie len ranný nástup, ale aj psy priamo pri práci.

Poľovníckej kynológii zdar!

Video: Niečo na úvod

Video: Posliedka

Video: Welsh Springer Spaniel

Video: Niečo na záver