Slovenský poľovnícky zväz
Slovenská poľovnícka komora
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho
zväzu Nitra
Obvodná poľovnícka komora Nitra
Poľovnícka spoločnosť Bažant Mojmírovce
Poľovnícke združenie Cedroň Čápor
Poľovnícka spoločnosť Jarok
Vás srdečne pozývajú na
53. ročník
Memoriálu Jozefa Kadleca
s udeľovaním titulov Všestranný víťaz SR 2018 a CACT
Časopis Poľovníctvo a rybárstvo sa zúčastní ako mediálny partner a sponzor vecnej ceny víťazovi skúšok
Zdroj: Marianna Rajská
Program
Piatok 07. septembra 2018

17.00h –18.00h - prezentácia vodičov,
veterinárna prehliadka
strelnica PS Bažant Mojmírovce
18.00 h – 18.45h - porada rozhodcov
19.00h - žrebovanie poradia štartujúcich
20.00 h - večera

Sobota 08.septembra 2018
7.00 h - raňajky – strelnica PS Bažant Mojmírovce
8.00 h – slávnostné otvorenie
53.ročníka MJK– pri Malom Kaštieli v Mojmírovciach
9.00 h – odchod na práce do revírov
19.00 h - večera a spoločenské posedenie – strelnica PS Bažant Mojmírovce

Nedeľa 09.septembra 2018
7.00 h – raňajky – strelnica PS Bažant Mojmírovce
8.00 h – zahájenie 2. dňa
8,15 h – odchod na práce do revírov
17.00 h – predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov MJK 2018
Jozef Kadlec (1873-1945) Josef Gustav Kadlec sa narodil 6.1.1873 v Horní Krupé v Čechách. Bol synom učiteľa na evanjelickej jednotriedke vo Veľkej Lhote u Dačic. Pochádzal zo šiestich detí. V rokoch 1884– 1891 študoval na vyššej zemskej reálke v Telči a tu i maturoval v roku 1891. V roku 1891 nastúpil na vojenskú službu a po jej
ukončení bol prijatý do služieb bývalej severnej dráhy. Slúžil na rôznych miestach. Posledným miestom zamestnania pred prvou svetovou vojnou bol Rajhrad u Brna. V tom čase bol už známy v kynológii a získal so svojimi psami viacero ocenení. Vojnu prežil na ruskom a neskôr na talianskom fronte, kde bol ranený. Po vojne v roku 1919 nastúpil na riaditeľstvo dráh v Brne, odtiaľ ho zakrátko poslali na Slovensko. V januári 1919 nastúpil v Žiline, odtiaľ ho hneď preložili do Lučenca a v marci 1919 sa stal prednostom dopravného úradu v Nových Zámkoch, kde slúžil až do odchodu do dôchodku 1.2.1933. Zostal však bývať v Nových Zámkoch až do jeho evakuácie v roku 1938. Vrátil sa do svojej domovskej obce Veľké Lhoty u Dačic, neskôr sa presťahoval do Hrušovan u Brna. Počas pobytu v Nových Zámkoch venoval prakticky všetok svoj voľný čas verejnoprospešnej činnosti. V roku 1920 založil v Nových Zámkoch Čsl. osvetovú jednotu a až do roku 1938 bol jej predsedom. Tento spolok mal za cieľ predovšetkým rozvoj slovenského školstva v tejto oblasti. Veľmi rozsiahla bola jeho činnosť v oblasti kynológie. V čase jeho príchodu na Slovensko bola poľovnícka kynológia na Slovensku na nízkej úrovni. Chov psov v čistokrvnej forme bol veľmi zriedkavý. Kadlec sa snažil podchytiť záujemcov o poľovnícku kynológiu a pozdvihnúť jej úroveň. Od príchodu do Nových Zámkov organizoval inštruktáže pre mladých záujemcov o kynológiu nielen v Nových Zámkoch, ale po celom Slovensku. V Nových Zámkoch založil „Lovecký a kynologický spolok“ a nadviazal úzke kontakty so spolkami v Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Bratislave atď. Organizoval skúšky stavačov a snažil o rozvoj chovu čistokrvných psov. Bol zemským kynologickým referentom v Bratislave. V roku 1931 sa podieľal na založení klubu „Krátkosrstý ohař“, ktorého sa stal podpredsedom. Mal veľmi intenzívne kontakty so známymi kynológmi, ako boli F. Vojtech, R. Knoll, Dobiáš, J. Valenta, K. Slimák. Dokázal zainteresovať do kynológie mnoho nových záujemcov a dával im nezištne k dispozícii svoje skúsenosti. Po nútenom odchode zo Slovenska sa naďalej intenzívne venoval kynológii, bol v stálom písomnom styku so svojimi odchovancami a tešil sa na návrat na Slovensko. Toho sa však už nedožil. Zomrel po ťažkej chorobe 22.1.1945. Na uctenie si jeho pamiatky usporiadal Zemský zväz loveckých ochranných spolkov na Slovensku 28 a 29. septembra 1946 Celoslovenské skúšky stavačov – Memoriálu Jozefa Kadleca. Tak začala tradícia memoriálov J. Kadleca na Slovensku.