Nadšenci nie len retrieverov sa stretli na 7. ročníku o pohár primátora Nových Zámkov, presnejšie povedané na farbiarskych a lesných skúškach retrieverov a malých plemien. V sobotu sa konali farbiarske skúšky a v nedeľu lesné skúšky. 

Išlo o VII. ročník súťaže O POHÁR PRIMÁTORA MESTA NOVÉ ZÁMKY, s udelením titulu DERBY VÍŤAZ LESA 2021  pre retrievera, ktorý absolvuje FSR i LSR v I. cenách,  s najvyšším súčtom bodov za obidva dni.

Tento ročník bol ale iný aj preto, že sa konal už bez Štefana Janegu, ,,otca,, tohto podujatia. Štefan nás žiaľ opustil koncom minulého roku. Napriek obrovskej strate musíme konštatovať, že to SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB RETRIEVEROV  zvládol na výbornú! 

Pozrite si našu naozaj bohatú fotogalériu TU! 

Pokračovanie článku je na strane 2.