Tvorcovia zákona o poľovníctve, na ktorý nadväzuje aj platný skúšobný poriadok, umožnili vykonanie farbiarskych skúšok aj malým plemenám poľovných psov. Ak niekto z členov poľovníckeho združenia chová jazvečíkového duriča, alebo jagdteriéra či iného psa malého plemena, odrazu sa stane stredobodom pozornosti poľovného hospodára. Ten majiteľa psa zvyčajne ,,presvedčí", aby ho čo najskôr pripravil na farbiarske skúšky.

Škody z neznalosti

Niekto z poľovníckych kolegov pri výstrele pochybí a zver postrelí. Rozochvený strelec sa rozhliadne po nástrele a hľadá farbu. Keď ju nenájde, zavolá kolegu so psom. Psovod sa poponáhľa a o pol hodiny už stojí na nástrele. Hoci sa usilujú, postrelený kus bol vitálny. Ak bol zásah len niekam do svaloviny, šanca na úspešnú dohľadávku je minimálna. Máloktorý začínajúci psovod vie, ako získať od strelca hodnoverné informácie, kam skutočne zasiahol lovené zviera. Nevyužije možnosť získať z miesta nástrelu a z jeho tesnej blízkosti poznatky o úlomkoch kostí, kvapkách farby a kús kov striže. Ak má šťastie, jeho pes zachytí správnu stopu. O pred časné ukončenie práce sa zvyčajne najviac pričiní práve neúspešný strelec. Z prílišného úsilia dohľadať postrelené zviera neuvážene zašlia pal miesto nástrelu. Postrelený kus treba dohľadať. Žiaľ, ako posledné riešenie na padne strelcovi odkiaľsi privolať farbiara. Chyba  niet ho ani v okolitých združeniach. Na pofarbenú a trochu aj rôznymi pachmi prekrytú stopu nakoniec nasadia jazvečíka. Ak stopu navyše ešte prekríži jeden alebo aj niekoľko kusov srnčej zveri, a k tomu sa pridá aj trocha psovodovej nervozity, zvyčajne sa práca končí ne úspechom. Združenie alebo lesný závod prišli o nie malú finančnú hodnotu.

Cinda - Bavorský Farbiar, Úspešná dohľadávka
Cinda - Bavorský Farbiar, Úspešná dohľadávka
Zdroj: Vierka Lettrichova

Z opisu uvedej situácie je zrejmé, že na dohľadávanie postrelenej zveri je vhodnejšie používať farbiara, pre ktorého nie je problémom dohľadanie zveri po šiestich, ale aj dvanástich hodinách. Neskoršia dohľadávka postrelenej zveri dáva záruku, že poranená zver, nikým nevyrušovaná, po krátkom odbehnutí zaľahne. Po niekoľkých hodinách obyčajne na mieste záľahu aj zhasne.

Pokračovanie je na ďašlej strane.