Pred rozhodcu Jana Ryka (PL), ktorý prísne a objektívne hodnotil špeciálnu výstavu klubu chovateľov duričov, postavil jeden Štajerský durič a dva Srbské trojfarebné duriče s vodičom Mariánom Kravčišinom. Ďalšieho Srbského trojfarebného duriča predviedol Roman Dobrovič. Tibor Tóth predviedol svojich dvoch jedincov Basenji. Po výstave výbor KCHD urobil bonitáciu Štajerského duriča AGI od Lajku, informuje predseda klubu.

ŠV KCHD
ŠV KCHD
Zdroj: Predseda KCHD: Július Bunda

Ako uviedol predseda klubu chovateľov duričov, Július Bunda, je potrebné poďakovať usporiadateľom, organizačnému výboru, riaditeľovi výstavy Jánovi Piljanovi a hlavnému rozhodcovi MVDr. Vladovi Piskayovi a členom klubu chovateľov duričov,  ktorí sa zúčastnili tejto nádhernej kynologickej akcii.