Ako tiež pre TASR ozrejmil pravidlá pre pobyt psa mimo intravilánov miest a obcí hlavný koordinátor stráže prírody Štátnej ochrana prírody SR Branislav Píši, najdôležitejšie je, aby majiteľ vedel svojho psa ovládať.

"Voľný pohyb psa môže mať negatívny vplyv na pokoj voľne žijúcich živočíchov. Ich majitelia sú limitovaní regulovať voľný pohyb svojho psa v chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany a hoci v treťom stupni ochrany nie je explicitne zakázaný voľný pohyb psa, je zakázaný pohyb mimo turistického chodníka alebo náučného chodníka," uviedol. Pripomenul, že hľadaním odbehnutého psa mimo takéhoto turistického chodníka sa turista vystaví riziku sankcie zo strany ochranárov.

Zákaz pohybu mimo chodníka však neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku. Ich zoznam býva uverejnený na úradnej tabuli úradu i dotknutej obce. Podľa Píšiho môžu takéto miesta zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. Turistom preto odporúča oboznámiť sa s návštevným poriadkom národného parku ešte pred návštevou chráneného územia.

Ďalšie odporúčania nájdete na druhej strane.