Psy sa geneticky najväčšmi podobajú pradávnym sibírskym vlkom, ale nie sú ich priamymi potomkami. A množstvo otázok zostáva nezodpovedaných, napísal britský denník The Guardian.

Psy boli prvými zvieratami, ktoré ľudia domestikovali, čo sa pravdepodobne stalo niekedy pred 15 000 až 30 000 rokmi, keď žili ako lovci a zberači. „Väčšina ostatných zvierat prešla domestikáciou až po nástupe poľnohospodárstva,“ povedal hlavný autor štúdie Anders Bergström z londýnskeho Inštitútu Francisa Cricka. „Je fascinujúce, že ľudia v dobe ľadovej vyrazili von a vytvorili si vzťah s týmto divokým predátorom,“ poznamenal. Ako k tomuto procesu došlo, však zostáva nejasné.

Nevieme, kde sa to stalo, aká skupina ľudí to urobila, či sa to stalo raz alebo viackrát,“ povedal A. Bergström. „Takže to zostáva jednou z veľkých záhad v ľudskej prehistórii,“ dodal. Najnovší výskum nie je prvý, ktorý sa uvedenou záhadou zaoberá. Nedávna štúdia okrem iného naznačila, že vlky boli domestikované nezávisle na sebe v Ázii a Európe, ale iba prvý z nich prispel k pôvodu moderných psov. Kľúčovým zistením našej štúdie je naopak to, že psy majú dvojaký pôvod,“ uviedol A. Bergström.

(Pokračovanie na 2. strane)