Po novom budú za tieto skutky hroziť tresty odňatia slobody až na päť rokov, výška trestu bude závisieť od závažnosti skutku. Zaradené budú do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Zavedie sa tiež nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: webnoviny.sk


Cieľom novelizácie má byť zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu. Dosiahnuť sa tak má stav, keď skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia, konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru.

Znenie úpravy vysvetľuje, že pod zvieraťom sa v tejto súvislosti rozumie "pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí".

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Profimedia.sk


Rozsiahlejšia bude i skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat. Protiprávneho konania sa v tomto prípade dopustí ten, kto organizuje zápas medzi zvieratami, na tento účel štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje, alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní, alebo kto sa zúčastní na organizovanom zápase zvierat.
Účinnosť nadobudne novela od 1. novembra 2020.