Slovenský klub pointrov a setrov (SKPS) vznikol 29. júna 1990. Zakladajúcimi členmi boli Michal Konečný, Ing. Marián Konečný, MVDr. Pavol Moško, Marián Korič, Žigmund Gáži, Ján Horváth a Mgr. Ladislav Balogh. Tento dátum bol kľúčovým momentom pre priaznivcov anglických stavačov, ktoré majú svoje miesto aj v slovenskom poľovníctve.

SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
Zdroj: archív klubu

Klub funguje pod záštitou Slovenkého poľovníckeho zväzu a Slovenskej kynologickej jednoty. Zastrešuje plemená gordonský seter, írsky seter, írsky červeno­biely seter, anglický seter a pointer. Všetky setre sú dlhosrsté, len pointer je krátkosrstý, informuje výbor klubu. Základnou úlohou a poslaním klubu je riadený chov v súlade s platným štandardom a predpismi FCI, SKJ a SPZ, reprodukcia, zveľaďovanie, propagácia, zušľachťovanie a vylepšovanie vrodených vlastností a daností plemien zo stránky povahových vlastností a vzhľadu, ich výcvik a dôsledné presadzovanie v poľovníckej a ochranárskej činnosti.

SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
Zdroj: archív klubu

POVAHA A VYUŽITIE Plemená zastrešované klubom sa podľa ich priaznivcov vyznačujú inteligenciou, rýchlosťou, jemným čuchom a zároveň majú veľmi príťažlivý exteriér. Sú priateľskej povahy, vyrovnané a vhodné aj k deťom. Majú športové i pracovné nadanie. Sú bezkonfliktné, dobre sa znášajú so psami iných plemien. Využívajú sa na lov malej zveri a na vode pri love kačíc. Na poľovačkách vyhľadávajú ukrytú zver, ktorú zavetria, pevne vystavia a v pevnom vystavení zotrvajú až do príchodu poľovníka. Po vzlietnutí kačíc a výstrele zostávajú pokojné, ulovenú zver následne prinášajú lovcovi. Ak poranená zver unikne, vďaka jemnému čuchu ju spoľahlivo dohľadajú a prinesú. Takisto sa môžu používať na dohľadávanie srnčej zveri. Pre úbytok malej zveri sa však stavače v našich revíroch celkovo nevyužívajú v takej miere ako kedysi. V súčasnosti má klub takmer 150 členov. Podľa vyjadrenia výboru ich členská základňa rastie aj preto, že tieto plemená si obľúbili takisto nepoľovníci, a to pre vzhľad a zmienenú výbornú povahu ako spoločníkov.

SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
Zdroj: archív klubu

No pozor, majitelia a priaznivci plemien hovoria, že anglický stavač nie je pes pre každého. Vyžaduje si dôsledné vedenie a je náročný na výcvik. Aj menšia chyba pri výcviku môže znamenať veľké starosti s jej napravením. Pre začiatočníka je vhodnejšie zveriť výcvik skúsenému cvičiteľovi.

SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
Zdroj: archív klubu

PODMIENKY CHOVNOSTI

Uchovnenie jedinca z každého z uvedených plemien predpokladá vyšetrenie dysplázie bedrových kĺbov, nožnicový zhryz, plnochruposť, ocenenie na klubovej výstave minimálne veľmi dobrý a úspešné absolvovanie overenia vrodených vlôh (skúška T.A.N.). Skúška T.A.N. môže byť nahradená absolvovaním jesenných skúšok stavačov minimálne v II. cene alebo uspením vo field triale s hodnotením minimálne veľmi dobrý. Ostatné skúšky a výstavy môžu absolvovať dobrovoľne podľa uváženia majiteľa.

Pokračovanie článku a celý článok nájdete v poľovníctve a rybárstve 8/2020.

SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV
Zdroj: archív klubu