Severské poľovné psy sa na území bývalého Československa objavovali od 70. rokov minulého storočia. Medzi prvými karelské medvedie psy. Následne sa na Slovensko dostali aj lajky, no museli sa pašovať, pretože ruské národné plemeno sa v tom období nedalo oficiálne z krajiny pôvodu vyviezť. Ich majitelia sa do roku 1989 stávali členmi Klubu honičů. Potom tieto plemená zastrešoval Slovenský klub duričov. Až v roku 1994 vznikol samostatný klub severských poľovných psov pod záštitou SPZ. Predsedal mu Bohdan Pálka a mal asi 50 členov.

Klub chovateľov severských poľovných psov
Klub chovateľov severských poľovných psov
Zdroj: Archív klubu

„Väčší rozmach klubu nastal v rokoch 2000 až 2008 pod vedením Štefana Hajnoviča, keď mal 145 členov. V roku 2012 však klesol počet členov na 28. Po voľbách nového vedenia v novembri 2012 klub ožil a rozvoj pokračuje aj v druhom volebnom období. Dnes má opäť okolo 150 členov,“ informuje predseda Imrich Füle.

Na klubových akciách i mimo nich sa venujú deťom, učia ich, ako sa majú správať k psíkom
.
Klub chovateľov severských poľovných psov
Klub chovateľov severských poľovných psov
Zdroj: Archív klubu

Každoročne usporadúvajú klubovú a špeciálnu výstavu, letný výcvikový víkend spojený s bonitáciou, farbiarske skúšky duričov a dvakrát ročne skúšku odvahy s diviakom. Pravidelne organizujú výcvikové víkendy so spoločnou poľovačkou v rámci príprav na skúšky duričov.

Pokračovanie na strane 2.