Občianske združenie Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri Slovenskom poľovníckom zväze zaregistroval prvý štatutár Dr. Milan Adámi na ministerstve vnútra 16. apríla 1998 ako záujmovú organizáciu občanov Slovenskej republiky po tom, čo sa skupina nadšencov daxelkopova odčlenila od všeobecnejšie zameranej organizácie zastrešujúcej plemená duričov. „Náš klub sa pôvodne odčlenil so zámerom osamostatniť sa a zlepšiť kvalitu alpských jazvečíkovitých duričov. Iniciátorom a realizátorom tejto myšlienky bol doktor Milan Adámi, ktorý pripravil aj prvé stanovy, chovateľské poriadky a dlhé roky viedol klub,“ hovorí na úvod súčasná predsedkyňa klubu Ing. Petra Vlček.

Logo klubu
Logo klubu
Zdroj: Klub

Slovenský klub je členom Medzinárodného klubu alpských jazvečíkovitých duričov. Zástupcovia národných klubov sa v rámci neho stretávajú raz ročne vždy v inej krajine, aby sa navzájom informovali, vymieňali si skúsenosti a plánovali aktivity v prospech skvalitnenia plemena v chovateľskej i pracovnej oblasti. Tento rok je však stretnutie pre pandémiu koronavírusu otázne. Krajinou pôvodu plemena je Rakúsko, ktoré je naklonené spolupráci pri rozvoji plemena v iných krajinách vrátane Slovenska.

KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČÍKOVITÉHO DURIČA
KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČÍKOVITÉHO DURIČA
Zdroj: Archív klubu

VEĽKÝ PRACANT

Toto plemeno sa nepovažuje za typicky výstavné, na výstavách ho vídať naozaj vzácne. Má však iné prednosti. Podľa predsedkyne klubu je alpský jazvečíkovitý durič univerzálny a prispôsobivý pes. „Sú vodiči a chovateľské kluby, ktoré ho ponímajú ako farbiara, lebo skutočne dokáže bez problémov plniť túto úlohu, čo sa týka sústredenej práce na stope a explozívnej, hlasitej koncovky. No aj podľa názvu je to durič a poľovníci využívajú predovšetkým jeho vytrvalosť, hlasitosť a samostatnú prácu v nátlačke. Jednoznačne je to plemeno tvárne a prispôsobivé.

KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČÍKOVITÉHO DURIČA
KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČÍKOVITÉHO DURIČA
Zdroj: Erika Janíková

V súlade s chovateľským poriadkom je naším cieľom upevňovať jeho základné črty a formovať charakter, aby to bol pes, ktorý dokáže spoľahlivo držať aj starú pofarbenú stopu, duriť zajaca, líšku a v našich podmienkach diviaka.“ Alpský jazvečíkovitý durič môže absolvovať skúšky malých plemien, konkrétne jesenné, všestranné, farbiarske a lesné, ďalej špeciálne skúšky z vodnej práce, farbiarske skúšky duričov, skúšky duričov a predbežné skúšky farbiarov.

KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČÍKOVITÉHO DURIČA
KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČÍKOVITÉHO DURIČA
Zdroj: Archív klubu

ŠTANDARD

Hoci nadšenci plemena sa venujú najmä jeho pracovnej stránke, nie je im ľahostajný jeho štandard, celkový vzhľad a zdravie. Podľa štandardu ide o hrubého, horského, takpovediac bezúdržbového psa. Naozaj sa dobre pohybuje v akomkoľvek teréne, od rovinatejších až po tie náročné. 

KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČÍKOVITÉHO DURIČA
KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČÍKOVITÉHO DURIČA
Zdroj: Erika Janíková

Celý článok nájdete v Poľovníctve a rybárstve 5/2020.