Najvýznamnejší z nich je baktéria Bordetella bronchiseptica, svoju úlohu zohrávajú aj vírusy napr. vírus parainfluenzy, vírus psinky, psí adenovírus, psí herpesvírus a reovírus, ale aj iné mikroorganizmy. Je to ochorenie, ktoré môže postihnúť každého psíka s najvyšším výskytom na jeseň, vo vlhkom počasí. .

Priebeh je individuálny, môže ísť o ľahkú infekciu, z ktorej sa psík po týždňoch dostane sám alebo pri komplikáciach až o život ohrozujúci stav. Prejavuje sa spočiatku suchým, záchvatovým kašľom alebo pokašliavaním ako dôsledok zápalu priedušnice a priedušiek. Môže sa objaviť výtok z nosa a očí, zvracanie, pri neliečení až zápal pľúc.

Pokračovanie je na druhej strane.