Prinášame vám výsledkovú listinu a ďalšie zábery z tohto podujatia, spojeného s udeľovaním titulov Všestranný víťaz SR, CACT a Reserve CACT.

Súťažiace dvojice na otvorení memoriálu predstavil hlavný rozhodca Jozef Jursa.

Mirko Kadlec so synom, vnuk a pravnuk Josefa Kadleca
Mirko Kadlec so synom, vnuk a pravnuk Josefa Kadleca
Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Pohľad na súťažiacich v poradí, ktoré si vyžrebovali - vo FOTOGALÉRII

Výsledkovú listinu nájdete na druhej strane