O tieto skúšky bol medzi kynológmi veľký záujem a prihlásilo sa, aj zúčastnilo plný počet psov rôznych plemien stavačov na dve skupiny. Skúšky sa konali za pekného, až extrémne horúceho počasia, v dobre zazverenej oblasti a každý pes mal možnosť prísť do kontaktu so živou pernatou zverou, pri troche šťastia aj srstnatou.

Posudzovali skúsení  rozhodcovia: p. Ladislav Józsa – hlavný rozhodca, p. Miroslav Stanovský,  p. Miroslav Rigo, p. Martin Barantal a Gabriel Skladan.Skúšky prebiehali v pokojnej a priateľskej atmosfére, podľa skúšobného poriadku, o čom svedčí, že nebol podaný žiaden protest. Napriek náročným podmienkam väčšina vodičov a ich zverencov tieto skúšky zvládli, preverili si svoje schopnosti a snáď sa aj nabudili aj na ďalšie druhy skúšok. Za pomoc pri organizácii ďakujeme: sponzorom, priateľom a členom PS Dropie – Prútenka.

Víťazom skúšok sa stal p. Otto Banás st. so sučkou Egermaster Runa Kenas s 248 b. a ziskal titul CACT.

Mgr. Gabo Skladan