Kynologická rada Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Veľký Krtíš zorganizovala netradičné skúšky duričov. Boli totiž zároveň skúškami čakateľov na funkciu rozhodcov pre skúšky duričov a farbiarske skúšky duričov. Riadni rozhodcovia v tomto prípade posudzujú výkony psíkov pri jednotlivých disciplínach bez vyhlásenia známok a to isté robia čakatelia, aby sa na záver hodnotenia rozhodcov a čakateľov porovnali. Optimálne je, ak rozdiel v hodnotení nepresiahne jeden stupeň. Najskôr však čakatelia zasadli k písomným testom. Praktická časť skúšok ich čakala v sobotu, na spoločnej poľovačke v revíri PZ Bučina Dolná Strehová.

Nástup pred spoločnou poľovačkou
Nástup pred spoločnou poľovačkou
Zdroj: Archív autora

Nastúpilo jedenásť psov, z toho päť jazvečíkov hrubosrstých, tri slovenské kopovy, dva tatranské duriče a jeden štajerský hrubosrstý durič. Prvý pohon bol v lokalite Vátovce a druhý v lokalite Dolný Bukovec. Psíky vydurili diviaky, danieliu, jeleniu, srnčiu zver a líšky. Dvojica vlkov, ktorá Strehovčanom preháňala mufloniu zver počas poľovačky 1. decembra 2018, tentoraz v pohonoch nebola. Veľa rán nepadlo, ale podstatné je, že sa psíky dostali do kontaktu s diviačou zverou. Na slávnostnom výrade za tónov lesníc ležali štyri diviaky.

Na skúškach duričov sa zúčastnilo 11 psov
Na skúškach duričov sa zúčastnilo 11 psov
Zdroj: Archív autora

Psíky absolvovali aj disciplíny odloženie, vodenie na remeni, správanie sa na stanovišti a po výstrele. Na ďalší deň, v nedeľu, preukazovali odvahu v diviačej zverničke v obci Senné. Jeden psík túto disciplínu nezvládol a preto na skúškach neobstál. Neďaleko zverničky boli pripravené stopové dráhy na dohľadávku na nepofarbenej stope a s tým súvisiace správanie sa psíka pri ulovenej zveri. Strmý svah preveril aj kondíciu vodičov. Disciplínu však s lepšou či horšou známkou absolvovalo všetkých desať zostávajúcich psíkov, takže čakatelia i páni rozhodcovia mohli zosumarizovať výsledky. Jeden psík skončil v I. cene, piati v II., štyria v III. a jeden neobstál. Najlepší výsledok dosiahla sučka hrubosrstého jazvečíka Begy spod Serinského vŕšku s vodičom Andrejom Lörinczom.

Slávnostný výrad
Slávnostný výrad
Zdroj: Archív autora

A pokiaľ ide o rozhodcov-čakateľov, všetci šiesti preukázali veľmi dobrú znalosť skúšobných poriadkov a ich využitie pri posudzovaní v praxi. Nič teda nebránilo tomu, aby ich na návrh predsedu kynologickej rady SPK vymenovalo prezídium SPK za rozhodcov pre skúšky duričov a farbiarske skúšky duričov.

Téme sa venujeme aj najnovšom vydaní mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO.

Spracoval: Pef