Realizoval sa v rámci národného projektu Šanca na návrat a začlenili doň štyroch psov z útulku. Tie sa ako historicky prvé na Slovensku zhostili role socializačných psov vo väzení. Informovala o tom hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská.

"Odsúdení, ktorí boli pár mesiacov pred návratom na slobodu a zvieratá z Azyl Dog vo Veľkom Mederi si navzájom pomáhali pri štarte k perspektívnejšej budúcnosti. Odsúdení pripravovali psov na ľahšiu adopciu, psy ich na oplátku tzv. zrkadlovou resocializačnou metódou viedli k prehĺbeniu sebapoznávania a sebaaktualizácie vlastnej osobnosti," uviedla. Ďalším cieľom programu bolo vedenie odsúdených k zodpovednosti, ohľaduplnosti, k zlepšeniu sociálnych zručností a vzťahov s využitím prvkov canisterapie. Do aktivity boli ku psovi vybraní vždy dvaja odsúdení z výstupného oddielu, ktorí sa pravidelne v dopoludňajších hodinách v pracovných dňoch komplexne o zviera starali.

Projekt Šanca na návrat sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v období od roku 2018 do septembra 2023 a zahŕňa viacero programov v desiatich vybraných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Cieľom je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, s cieľom minimalizovania rizika opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných krízových situácií. Preto sa v rámci národného projektu vytvára a overuje systém podpory odsúdených na plynulý prechod do občianskeho života. Prepájanie starostlivosti počas výkonu trestu a po prepustení rešpektuje a podporuje existujúce formy služieb.