V prípade že ich poznáte, alebo poznáte majiteľa kontaktujte osobu, ktorá ich našla a prichýlila.

Tel. číslo: 0903 172 353

Našli sa
Našli sa
Zdroj: Milada Hyndická

Zdroj: Milada Hyndická/facebook