Prvý septembrový víkend sa nadšenci psov a práce stretli v Komjaticiach na jesenných skúškach retrieverov, MP a stavačov.

JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
Zdroj: Marianna Rajská

Skúšky zorganizoval Slovenský športový klub retrieverov. Skúšok sa zúčastnilo 14 psov. Rozhodcovský zbor v zložení Štefan Janega – hlavný rozhodca, Juraj Zelenka, Emil Vrabec – retrievery a Jozef Bielik, Zoltán Varga – stavače. Rozhodcovia spolu  posudzovali 8 retrieverov + MP a 6 stavačov. 

JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
Zdroj: Marianna Rajská

Video - Otvorenie

Skúšky prebiehali podľa všeobecných zásad pre skúšky poľovne upotrebiteľných psov a skúšobných poriadkov pre retrievery (JSR) a stavače (JSS), vydaných SPK 3.5.2013. Malé plemená boli skúšané podľa poriadku pre retrievery (JSR).

JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
Zdroj: Marianna Rajská

Video Disciplíny

Napriek výbornej organizácii a pripravenosti, niektoré psy neuspeli. Pri stavačoch aj pri retrieveroch a MP to boli 3 jedince. Spolu v III. cene skončili tiež 3 psíky, v cene II. tiež 3 a v cene I. skončil jeden stavač a jeden retriever.

Kompletné Výsledky TU.

Klubovým víťazom sa stala MIRA z Czafíkovho dvora, plemena labrador retriever (vodič Imrich Czafík). 

JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
Zdroj: Marianna Rajská

Zaujímavý článok o skúškach v Rastislaviciach, Komjaticiach ale aj rozhovor z prezidentom klubu, nájdete v Poľovníctve a rybárstve 11/2020.

Video Záver

JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
JESENNÉ SKÚŠKY RETRIEVEROV a STAVAČOV
Zdroj: Marianna Rajská