CIB (pre plemená, ktoré nemajú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu) a CIE (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)

- 4 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
- 2 rozličné krajiny
- 3 rozliční rozhodcovia
- 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB

FCI
FCI
Zdroj: FCI

CIB (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)

- 2 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
- 1 krajina
- 2 rozliční rozhodcovia
- 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB

Zdroj: Klub chovateľov bíglov Slovenska/facebook